Om Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen er overbygningen for de seks unike museene Aulestad, Bjerkebæk, Lillehammer Kunstmuseum, Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Norges Postmuseum, og kunnskapssenteret Norsk Håndverksinstitutt. Vi legger til rette for at mennesker skal lære noe sammen – og få gode opplevelser.

Historie

Fra enkeltstående museer til en samlet stiftelse.

Årskort

1 årskort – 6 museer!

Venneforeningen

Lillehammer Museums Venner.

Informasjon sesongansatte

Relevant informasjon for sesongansatte og frivillige. Krever passord.