Om Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen er overbygningen for de seks unike museene Aulestad, Bjerkebæk, Lillehammer Kunstmuseum, Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Norges Postmuseum, og kunnskapssenteret Norsk Håndverksinstitutt. Vi legger til rette for at mennesker skal lære noe sammen – og få gode opplevelser.

Visjon, verdier og planer

Stiftelsen Lillehammer museum skal være anerkjent nasjonalt og internasjonalt.

Formål og vedtekter

Les mer om våre oppgaver og last ned vedtektene.

Styret

Liste over styrets medlemmer fra januar 2020.

Årsmelding

Her finner du SLMs årsmelding for 2019. 

Historie

Fra enkeltstående museer til en samlet stiftelse.

Årskort

1 årskort – 6 museer!

Venneforeningen

Lillehammer Museums Venner.

Informasjon sesongansatte

Relevant informasjon for sesongansatte og frivillige. Krever passord.