Opplev posthistorie på Postmuseet
Foto: Camilla Damgård/ Norges Postmuseum

Utstillingen "Post underveis"

"Post underveis" tar for seg Norges posthistorie og ligger i Postgården i Byen på Maihaugen. Utstillingen er åpen i perioden 1. juni til 31. august.

Utstillingen "Post underveis" tar for seg Norges posthistorie gjennom cirka 370 år, fra den tiden brev ble sendt med egne kurerer og til i dag da mye informasjon kun sendes elektronisk per e-post eller sms.

Opplev Norges posthistorie gjennom cirka 370 år

I første etasje er det innredet postkontorer fra forskjellige perioder, helt fram til Post i butikk. Norges Postmuseum er i sommersesongen bemannet med postpensjonister. Maihaugens postkontor har eget stempel, og du kan poste brev her.

Postverket var en aktiv filmprodusent. Noen av filmene som ble laget vises i filmrommet i første etasje.

I andre etasje kan du vandre gjennom tablåer fra postens historie. Møt Hannibal Sehested som på kong Christian IVs vegne organiserte postvesenet i Norge i 1647. Møt en postfører med postførerverge, et våpen som både var skyte- og stikkvåpen. Møt landpostbudet på hjemmebesøk og se hvilke transportmidler posten har brukt gjennom tidene. Gå inn i vår tid og se mangfoldet av kommunikasjonsmidler vi kan benytte oss av. Hva er Postens rolle i dag?

I andre etasje har vi også en liten kunstutstilling, Norges posthistorie sett med kunstnerøyne.

På Postloftet er det aktiviteter for barn. Du kan tegne et frimerke eller ditt eget postkort og skrive det. Du kan også skrive og brette et brev på gammeldags vis.

 

  • Utstillingen er åpen i perioden 1. juni til 31. august