Foto: Ian Brodie

Åpningstider

2. januar – 31. mai
Tirsdag – fredag kl. 11.00 – 15.00 (mandag stengt)
Lørdag – søndag kl. 11.00 – 16.00

 

Romjul, vinterferie (uke 8 og 9), påske og høstferie (uke 40 og 41)
Tirsdag – søndag kl. 11.00 – 16.00 (mandag stengt)

 

1. juni – 31. august
Mandag – søndag kl. 10.00 – 17.00

 

1. september – 30. desember
Tirsdag – fredag kl. 11.00 – 15.00 (mandag stengt)
Lørdag – søndag kl. 11.00 – 16.00

 

Museet er stengt
1. januar, 1. mai, 17. mai, 24.–25. desember og 31. desember.

 

Portene inn til friluftsmuseet

Portene inn til friluftsmuseet er stengt i museets åpningstid, da må du gå inn gjennom hovedinngangen. Portene står åpne før og etter museets åpningstid, samt dager museet har stengt.

Fra 1. juni til 31. august er åpningstiden til portene om morgenen kl. 07.00–09.00. Fra 1. september til 31. mai kl. 07.00–10.30. Portene er åpne på ettermiddagen etter museets åpningstid fram til kl. 22.00.

Det er alltid mulig å gå ut gjennom snurreportene.