Glassverandaen på Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem, Lillehammer
Foto: Visit Lillehammer/Ian Brodie

Opplevelser

I to tømmerstuer på Lillehammer skapte Sigrid Undset et særpreget hjem med tradisjonsbevisst innredning. Opplev Bjerkebæk og få et innblikk i Sigrid Undset liv som mor, forfatter, samfunnsdebattant, katolikk og gartner.