Foto: Thorstein Hernes

Intervjuer - Gjesteundersøkelse

Lyst til å intervjue gjestene våre?

Vi søker en dyktig intervjuer til gjesteundersøkelse. 

Sommeren 2019 skal vi gjennomføre en gjesteundersøkelse. Det skal være strukturerte intervjuer der spørsmålene og rekkefølgen av spørsmålene er bestemt på forhånd.

Det å jobbe på Maihaugen innebærer å møte gjester fra hele verden. Vi legger derfor vekt på at de som jobber hos oss er bevisst sin rolle som representant for museet, og ikke minst det å få mennesker til å føle seg velkommen og ivaretatt.

Intervjuene skal foregå ute ved våre museer, og intervjuer skal gå rundt og spørre de enkelte som skal svare (respondenter).

Vi trenger til dette en person som kan jobbe 1 måned, der ukene er litt fordelt utover sommeren.
Jobben kan også kombineres med annen jobb i Stiftelsen Lillehammer museum.

Krav til alder, språk og annet:
Du må være minst 18 år, ha førerkort og disponere egen bil.

I tillegg til norsk og engelsk er det en fordel at du behersker et tredje språk.

Personlige egenskaper:

  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
  • Tilpasningsdyktig og fleksibel
  • Kommer lett i kontakt med andre mennesker
  • Behagelig og presentabel fremferd, og dyktig på å skape gode relasjoner