Foto: Ian Brodie

Liker du å ikle deg et kostyme og fortelle en historie? Kanskje du liker å formidle kunnskap og å få folk engasjert?

Det å jobbe på Maihaugen innebærer å møte gjester fra hele verden. Vi legger derfor vekt på at de som jobber hos oss er bevisst sin rolle som representant for museet, og ikke minst det å få mennesker til å føle seg velkommen og ivaretatt.

Å være skuespiller hos oss vil si å spille historiske roller fra 1814-tallet frem til i dag. Vi trenger aktører til dette. Noen roller spilles alene, andre sammen med flere. Stillingen kan kombineres med andre funksjoner.

Eksempler på roller på Maihaugen:

I Olsengården ønsker vi en mor med barn som skal "leve" som på 1930-tallet. Barna bør fortrinnsvis være i alderen 7-11 år, men både yngre og eldre barn kan være aktuelt. Barn i rolle i Olsengården er som en del av de frivillige.

Postbud Syversen har en vanskelig jobb i bratte bakker og forskjellige tidsepoker. Rollen inngår i vandrigen om Brevet. Stillingen kombineres med barneaktivitør i byen og boligfeltet. Se utlysningstekst Formidler/Barneaktivitør.

I Øygarden ønsker vi en mor med barn som skal "leve" og arbeide som på 1890-tallet. Barna bør fortrinnsvis være i alderen 7-15, men både yngre og eldre barn kan være aktuelt. Barn i rolle i Øygarden er som en del av de frivillige.

80-tallet hvor vi søker etter jente eller gutt som kan leve seg inn i tida med Bobbysocks, børstraktorer og Tsjernobyl.

Krav
Du må være glad i å formidle, opptre, og lære deg forskjellige roller. Du må ha interesse for historie og like kontakt med publikum.

Alder: Minst 16 år.

Språk: Norsk og engelsk

Tidsrom: 15. juni - 15. august. Arbeidet er organisert i turnus.