Foto: Camilla Damgård

Lyst til å gjøre rent på Maihaugen?

 En stor del av det å jobbe på Maihaugen er å møte gjester fra hele verden. Vi legger derfor vekt på at de som jobber hos oss er bevisst sin rolle som representant for museet, og ikke minst det å få mennesker til å føle seg velkommen og ivaretatt.

Vårvask
Renhold (vask/støvsuging) av hus i friluftsmuseet. Et intenst arbeid som foregår ca 3 uker før sesongstart, dvs. i månedsskiftet april/mai.

Renhold inne
Arbeidet består i vanlig gulvvask med mopp eller maskin. Også støvsuging og støvtørking inngår. Dette gjelder typiske kontorlokaler, fellesarealer og utstillinger. I Boligfeltet og Byen er det i hovedsak gulvvask, støvsuging og støvtørking.

Renhold ute
I friluftsmuseet består renholdet av støvsuging, kosting og vask av publikumstoaletter.

Det kan også bli aktuelt med renhold på Bjerkebæk etter nærmere avtale.

Alder: Minst 18 år.

Språk:  Norsk. Fordel med engelsk i tillegg.