Foto: Ian Brodie.

Sommerjobber 2019

Alle sommerjobber for 2019 er besatt.

Stiftelsen Lillehammer museum har ansvar for Maihaugen, Lillehammer kunsmuseum, Norges Postmuseum, Norges Olympiske Museum, dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk, Opplandsarkovet avdeling Maihaugen og Norsk Håndverksinstitutt.

I 2019 forventer vi at 220 000 gjester vil besøke  våre museer. Mange besøkende kommer i en hektisk sommersesong. Dette betyr stor aktivitet på mange områder, og vi trenger sommeransatte i mange forskjellige jobber. 

Under kan du lese om de forskjellige jobbene på Aulestad, Bjerkebæk og Maihaugen.
Det er mulig å søke 3 forskjellige funksjoner i prioritert rekkefølge.

Viktig informasjon:
Søkere under 16 år vil ikke bli vurdert som sommeransatt.
Elektronisk søknadsskjema må benyttes for å bli vurdert:

Linken til søknadsskjema er tatt vekk da fristen er gått ut.

Har du spørsmål om stillingene eller problemer med utfyllingen av søknaden, kan du ta kontakt med Silje Dahl Reberg, 45602604, eller silje.dahl.reberg@lillehammermuseum.no 
Henvendelsen blir videresendt til den som har ansvar for stillingen, dersom nødvendig. 

Ansettelse skjer i henhold til Landsoverenkomsten for museer og andre kulturinstitusjoner.
Innmelding i Statens Pensjonskasse etter pensjonskassens regler.

Sommerjobbene på Maihaugen

De forskjellige funksjonene har ulike krav til alder og kompetanse. Vær obs på dette.

Sommerjobbene på Aulestad

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. 
Vær obs på krav til alder og kompetanse.

Sommerjobbene på Bjerkebæk

Sigrid Undsets hjem.
Vær obs på krav til alder og kompetanse.